Homoki Nikolett

Völgyiné Makk Katalin

Óvodapedagógus

Völgyiné Makk Katalin vagyok, 3 fiúgyermek édesanyja. 2008 óta dolgozom a Csemeteházban. 2015-ben végeztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskola óvodapedagógus szakán, hogy képzett óvó nénije legyek a Csemeteház leendő óvodásainak.

Homoki Nikolett

Intézményvezető óvodapedagógus

Középiskolai tanulmányaim vége felé már tudatosult bennem, hogy gyermekkel szeretnék foglalkozni. Megérintett az óvodás korosztály őszintesége és tisztasága. 2012-ben szereztem óvodapedagógus diplomát. Nincs két egyforma óra, két egyforma perc a kis lurkók körében és nekem minden álmom, vágyam, hogy részese, irányítója lehessek a fejlődésük ezen szakaszának. Boldogsággal tölt el, hogy a Csemeteház tagja lehetek és remélem, hogy elnyerem a szülők, a gyermekeik, valamint kollégáim bizalmát. 2021-től a Csemeteház Óvodában intézményvetői feladatokat látok el.

Horváthné Csia Judit

Óvodai dajka

2015-től dolgozom a Csemeteházban, óvodai dajkaként. Nagyon szeretem a gyermekeket, és a munkatársakkal kialakult jó, családias hangulatot. Két felnőtt gyermekem van, így élvezem, hogy az óvodás korosztállyal lehetek.
Járdiné Krausz Katalin

Járdiné Krausz Katalin

Bölcsődei dajka

2021-től dolgozom a Csemeteház családi bölcsődéjében, 2 gyermek édesanyja vagyok.  Nagyon élvezem a gyerekekkel töltött időt, boldogsággal tölt el, hogy a mi kezeink között fejlődnek hétről-hétre. Szabad időmben jelnyelvet tanulok.

Halekné Spitz Gabriella

Csemeteház alapító-tulajdonos, bölcsőde vezető

1984-ben végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, azóta dolgozom gyermekek között. Saját 4 gyermekem nevelése közben jött az ötlet, hogy családi összefogással megnyissuk 2008-ban a napközit. 2011-ben végeztem el a Magyarországi Montessori Egyesület alapképzését. Ezt a tudást igyekszem kamatoztatni az óvodában, valamint a nagycsoportosok iskolára való felkészítésében a 30 évnyi pedagógiai tapasztalatomat.

Klingné Halek Sára

Csemeteház ügyvezető, gyógypedagógus

Pedagógiai pályafutásomat 2007-ben kezdtem, Angliában. 2009-től vagyok a Csemeteház tagja. Az ELTE- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán végeztem pszichopedagógia szakon, pedagógiai szakvizsgát 2018-ban tettem. Ezen kívül képesítésem van a Magyarországi Montessori Egyesület által szervezett alapképzésről. 2013-tól képesített Alapozó terapeuta vagyok. Nagyon élvezem a gyermekekkel való munkát, két gyermek édesanyja vagyok.
A Csemeteházban összeszokott csapattal dolgozunk együtt, tapasztalatainkat, véleményeinket megosztjuk egymással. Célom, a gyermekek nyugodt és vidám légkörben való fejlődésének biztosítása mellet, saját szakmai fejlődésem is.

Golács Szilvia

Szénay Krisztina

Logopédus

Szénay Krisztina vagyok, családos, 2 gyermek édesanyja. Hivatásomat – a gyógypedagógiát – 10 évvel ezelőtt találtam meg, így feladtam korábbi szakmámat. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán végeztem Logopédia és Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányokon. Magán logopédusként mind egyéni terápiában mind óvodai csoportban dolgozom. A mesterképzésen kívül elvégeztem (és használom az ott szerzett tudást) a „Beszédpercepciós diagnosztika és terápia” továbbképzést, a „NILD Tanulási Terápia® technikák és módszerek a tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztéséhez” tanfolyam 1. blokkját valamint a „PROMT Introduction” képzést (A PROMPT terápia során a logopédus taktilis-kinesztetikus úton, érintéssel segíti a beszédet, annak érdekében, hogy a hangképzés pontos, helyes legyen.)
Korábbi tagintézmény vezető beosztásomat adtam fel azért, hogy teljes szívvel és figyelemmel a gyermekek fejlődésére, pozitív változásának megsegítésére tudjak fókuszálni.

Hunfalvy Tímea

Pszichológus

Hunfalvy Tímea vagyok. A Csemeteházban pszichológusként dolgozom. Egyfelől követem a gyerekek egyéni és szociális fejlődését, másfelől tanácsaimmal segítem a pedagógusokat és a szülőket a gyerekekkel való konfliktusaik megoldásában.

Golács Szilvia

TSMT terapeuta, konduktor

1997-ben szereztem konduktor-tanítói diplomát a Pető Intézetben. Ezután kiegészítő pedagógiai képzésen is részt vettem, majd a BHRG alapítványnál megismerkedtem a Tervezett Szenzomotoros Terápiával (TSMT). Elvégeztem a diagnosztika, a TSMT I. és TSMT II. tanfolyamokat, majd 2006-tól ezekkel a terápiákkal dolgozom. A Csemeteházban 2008 óta tartok mozgásfejlesztő foglalkozásokat.