Kedves Érdeklődő!

Iskolás és óvodás gyermekek részére Alapozó terápiás fejlesztő csoportok a Csemeteházban!

Az Alapozó terápia egy komplex, mozgásfejlesztésen alapuló torna, mely hatással van az idegrendszer érésére és ezáltal segíti a gyermek fejlődését. A gyermekeknél újraindítjuk az emberi mozgásfejlődés állomásait, ezzel biztosítjuk az agy kompenzációs, fejlődésbeli lehetőségét. A gyermekeket a fejlesztés során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el. A mozgásalap kiegészül fejlesztő pedagógiai módszerekkel és ezzel lesz teljes. (tér, idő, emlékezet, ritmus, labdagyakorlatok, stb.)

Csemeteház udvarán játszó csemeték
Csemeteház udvaron játszó csemeték
Csemeteház udvaron játszó csemeték

A fejlesztő torna ajánlott 5 éves kortól:

 • Nagycsoportos óvodásoknak az iskolára való felkészülésben
 • Fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknak
 • Nagymozgás, finommotorika, mozgáskoordináció fejlesztésére
 • Anyanyelvi készségproblémás gyermekeknek (megkésett beszédfejlődés, diszlexia – diszgráfia veszélyeztetettség esetén, kiejtési hibával, pöszeséggel küzdő gyermekeknél)
 • Emlékezet, időbeli tájékozottság fejlesztésére
 • Dominancia problémás gyerekeknek, jobb és a baloldal kialakítására és megerősítésére
 • Rugalmasság, egyensúly, térbeli tájékozódás fejlesztésére
 • Iskolás gyermekeknek, a tanuláshoz szükséges készségeik fejlesztésére
 • Diszlexiánál, alaki diszgráfiánál – az olvasás és/vagy az írás alaki részének gyengeségénél.
 • Azoknál az organikus eredetű túl-, vagy alulmozgásos – figyelemzavaros gyermekeknél, akiknél a szülés körül károsodás keletkezett.
 • Minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból.

Az Alapozó Terápia célja:

 • A gyermek sikeresen kivitelezze a különböző mozgáselemeket az egyszerű mozgásoktól az összetett, sorozatokból álló, bonyolult mozgásokig.
 • Megtanulja és elsajátítsa a fejlett koordinációt igénylő feladatokat.
 • Biztosan tájékozódjon saját testén, térben, és időben.
 • Automatizált szinten végrehajtsa a több irányú figyelmet igénylő feladatokat.
 • Fejlődjön megfelelően az általános nagymozgásokban, a kézügyességet igénylő feladatokban és ennek kivitelezésének alapjául szolgáló finommotorikában.
 • A stabil jobb-, vagy baloldali dominancia kialakítása és megerősítése.
 • Javuljon a gyermekek önértékelése, feladatra összpontosítása, és alkalmazkodó képessége is.
 • Logikus gondolkodás, feladattudat és feladattartás kialakítása.

 

A fejlesztés megkezdése előtt szükséges egy részletes mozgásfelmérés.

További információkért érdeklődni lehet: kling.h.sara@gmail.com