Iskola-előkészítő

Óvodánk nagycsoportosai iskolaelőkészítő foglalkozáson vehetnek részt heti rendszerességgel. Az iskolakezdés nagy fordulópont a gyermek életében,  meghatározza iskolai pályafutását, ami későbbiekben egész életére kihat . Az iskolaérettség  a gyermek egész személyiségének fejlettségét foglalja magába, fizikai-, pszichés-, és szociális alkalmasságot jelent az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek felkészülten kezdjék meg ezeket az éveket, ehhez biztosítjuk a  jó élményeket, örömteli fejlődést. 
 A kiscsoportokban megvalósuló foglalkozás nagyobb lehetőséget nyújt a differenciálásra. Így egyénre szabottan nagyobb hangsúlyt kaphatnak különböző kiemelt területek, és az elmaradt képességek felzárkóztatása lehetővé válik.

Alapozó Terápia:

Az Alapozó terápia egy komplex, mozgásfejlesztésen alapuló torna, mely hatással van az idegrendszer érésére és ezáltal segíti a gyermek fejlődését. A gyermekeknél újraindítjuk az emberi mozgásfejlődés állomásait, ezzel biztosítjuk az agy kompenzációs, fejlődésbeli lehetőségét. A gyermekeket a fejlesztés során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el. A mozgásalap kiegészül fejlesztő pedagógiai módszerekkel és ezzel lesz teljes. (tér, idő, emlékezet, ritmus, labdagyakorlatok stb.) A fejlesztés megkezdése előtt szükséges egy részletes mozgásfelmérés.

A fejlesztő torna ajánlott az 5 éves kortól:

 • Nagycsoportos óvodásoknak az iskolára való felkészülésben
 • Fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknak
 • Nagymozgás, finommotorika, mozgáskoordináció fejlesztésére
 • Anyanyelvi készségproblémás gyermekeknek (megkésett beszédfejlődés, diszlexia – diszgráfia veszélyeztetettség esetén, kiejtési hibával, pöszeséggel küzdő gyermekeknél)
 • Emlékezet, időbeli tájékozottság fejlesztéséreDominancia problémás gyerekeknek, jobb és a baloldal kialakítására és megerősítésére
 • Rugalmasság, egyensúly, térbeli tájékozódás fejlesztésére
 • Iskolás gyermekeknek, a tanuláshoz szükséges készségeik fejlesztésére
 • Diszlexiánál, alaki diszgráfiánál – az olvasás és/vagy az írás alaki részének gyengeségénél.
 • Azoknál az organikus eredetű túl-, vagy alulmozgásos – figyelemzavaros gyermekeknél, akiknél a szülés körül károsodás keletkezett.
 • Minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból.

 

Az Alapozó Terápia célja:

 • A gyermek sikeresen kivitelezze a különböző mozgáselemeket az egyszerű mozgásoktól az összetett, sorozatokból álló, bonyolult mozgásokig.
 • Megtanulja és elsajátítsa a fejlett koordinációt igénylő feladatokat.
 • Biztosan tájékozódjon saját testén, térben, és időben.
 • Automatizált szinten végrehajtsa a több irányú figyelmet igénylő feladatokat.
 • Fejlődjön megfelelően az általános nagymozgásokban, a kézügyességet igénylő feladatokban és ennek kivitelezésének alapjául szolgáló finommotorikában.
 • A stabil jobb-, vagy baloldali dominancia kialakítása és megerősítése.
 • Javuljon a gyermekek önértékelése, feladatra összpontosítása, és alkalmazkodó képessége is.
 • Logikus gondolkodás, feladattudat és feladattartás kialakítása.

Fejlesztő torna

A Csemeteházban olyan szakember által összeállított szenzomotoros tornát tartunk, melynek során elemi mozgásformák és játékos feladatokon keresztül fejlesztjük a gyermekeket. A torna fő célja a nagymozgások fejlesztése, ezen kívül fejlődik a gyermekek egyensúlyérzéke, mozgáskoordinációja és térbeli tájékozódása is. Megtanulják testrészeik nevét és a saját testükön való tájékozódást. Heti 2 alkalommal az irányított foglalkozáson sok mondókát-éneket tanulunk, ezzel fejlődik a gyermekek ritmusérzéke, emlékezete, valamint szókincsük is bővül.

Együtt játszanak, fogócskáznak, akadálypályákon mennek keresztül, mely segíti a gyermekek közötti jó kapcsolat kialakulását és a beilleszkedést. A tornán trambulint, hintát, gördeszkát, nagylabdát, alagutat és sok más eszközt használunk. A szülőknek lehetősége van szakemberrel konzultálni gyermekük fejlődésével kapcsolatban.

Néptánc foglalkozás

A néptánc foglalkozás egy zenés-táncos program, ahol a gyermekek különböző hangszerekkel is megismerkedhetnek. Ritmus érzék és zenei hallás fejlesztése, az aktuális ünnepekhez és
hagyományokhoz kapcsolódó gyermekdalok tanulása, heti rendszerességgel.

Angol foglalkozás

Az angol foglalkozásokon játékos gyermekdalokat és mondókákat tanulunk, melyeken keresztül szeretnénk megismertetni az angol nyelvet. Az életkorukhoz igazodó foglalkozásokon megtanulhatják az alapszókincs elsajátítását, színeket, testrészeket, állatok nevét és még sok minden mást! Érdemes már fiatal korban megismertetni a gyermekeket az angol nyelvvel, hiszen tökéletes megfigyelő képességük van, megjegyeznek és leutánoznak bármit, amit látnak vagy hallanak, és ez képezi a korai nyelvtanulás alapját. Élvezik, érdeklődéssel hallgatják az új nyelvet, és előszeretettel gyakorolják nap, mint nap.